Privacyverklaring en Privacybeleid Rotaryclub Kerkrade / Kerstwereld Rolduc

De Rotaryclub Kerkrade, onder meer organisator van het evenement Kerstwereld Rolduc, hecht er groot belang aan alle werkzaamheden uit te voeren conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens .
Wij verwerken alleen die gegevens die noodzakelijk zijn voor de organisatie en uitvoering van de eigen clubactiviteiten en fundraisingprojecten, al dan niet in samenwerking met andere Rotaryclubs of soortgelijke serviceclubs, zowel lokaal, het district, nationaal als internationaal. Ten aanzien van deze gegevens geldt de Rotaryclub Kerkrade als verantwoordelijke in de zin van de privacywetgeving.

Voor vragen zijn wij als volgt bereikbaar:
Vereniging Rotaryclub Kerkrade, Slakstraat 30 te 6462 CV Kerkrade.
email: Rotarykerkrade1550@gmail.com

Doel en achtgrond gegevensverwerking

De Rotaryclub Kerkrade verwerkt persoonsgegevens ten behoeve van de administratie van haar leden (waaronder administratieve processen rondom contributie e.d.), vrijwilligers, deelnemers, waaronder bezoekers/gasten en standhouders, donateurs, serviceprojecten en activiteiten en om te informeren over haar diensten, projecten en activiteiten.

Als u een webformulier invult, of ons een e-mail stuurt, dan verwerken wij de gegevens die u ons toestuurt op een wijze als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de afhandeling of de verdere verwerking in onze administratieve systemen. Van deelnemers in ons evenement verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de relatie.

De gegevens die wij van u vragen zijn: naam, adres, woonplaats, telefoon, e-mail, zo nodig: geboortedatum, zo nodig: gegevens die we nodig hebben voor de uitvoering van het evenement waarvoor u als deelnemer in aanmerking komt of waarvoor u zich als deelnemer hebt aangemeld.

De door u verstrekte gegevens bewaren wij zolang als nodig is voor de door u beoogde relatie met de Rotaryclub Kerkrade en zolang wij daartoe eventueel een wettelijke verplichting hebben. Wij delen persoonsgegevens slechts met derden indien dat nodig is voor de uitvoering van de relatie, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van een van onze programma’s c.q. ons (kerst)evenement. Voor Clubleden geldt, dat Rotary-verbanden lokaal, op districtsniveau, nationaal en/of internationaal niet als derden in de zin van deze bepaling worden aangemerkt omdat het delen van de verstrekte gegevens noodzakelijk is voor de administratieve processen rondom lidmaatschap en functioneren als betrokken lid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op; dan verwijderen wij deze informatie.

Als wij derden inschakelen voor de ondersteuning van onze organisatie, bijvoorbeeld op het gebied van ICT. Dan sluiten wij met deze derden bewerkersovereenkomsten.

Klikgedrag en cookies

Op deze website worden cookies geplaatst van Google Analytics. Cookies zijn kleine bestanden die door een internetpagina op een computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. De cookies van Google Analytics op deze site hebben als doel het bijhouden van de bezoekersstatistieken, zodat we de website steeds kunnen optimaliseren. We gebruiken alleen functionele cookies en de data worden geanonimiseerd doorgestuurd naar Google Analytics. Overige bezoekgegevens slaan wij niet op.

Social Media

Op deze website zijn knoppen opgenomen van diverse social media, zoals Facebook en Twitter. Via deze knoppen plaatsen de social media zelf een cookie. Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de site van de betreffende social media.

Beveiliging

De gegevens die u invult op een webformulier worden verstuurd via een beveiligde verbinding (SSL)

Links naar andere websites

Op de website treft u een aantal links aan naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien wij gegevens van u verwerken, dan hebt u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien of te wijzigen of ons te verzoeken gegevens te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u indienen door een e-mail te sturen of ons te bellen. Alvorens wij tot wijziging etc. overgaan, zullen wij eerst uw identiteit controleren. Verwijdering van gegevens is slechts mogelijks voor die gegevens waarvoor wij geen wettelijke bewaarplicht hebben.
Als u geen informatie meer wilt ontvangen van ons, of als u vragen hebt over de website, Rotary, Kerstwereld Rolduc of de Rotaryclub Kerkrade, stuur dan een e-mail naar Rotarykerkrade1550@gmail.com
Privacy is een terrein dat in beweging is. Wij zullen de informatie op deze website dan ook zo nodig aanpassen.


Nieuws


Programma


Programma 2019

Programma 2019

Klik op Programma 2019 om de optredens in de Abdijkerk te zien.

rotary club kerkrade