Nieuws

Samen voor een Kerstgevoel …

Samen voor een Kerstgevoel met “Sjpetsiejalietete”, onder dat motto sloegen Rotary Kerkrade en Tafelronde 171 Kerkrade de handen ineen om toch iets op touw te zetten afgelopen kerst.

Normaliter spekt Kerstwereld Rolduc de kas van beide serviceclubs en kan er na afloop altijd een mooi bedrag overgeboekt worden naar een van te voren aangewezen goed doel. Covid-19 trok deze keer echter een dikke streep door deze mooie kerstbeleving en de commissie Kerstwereld ging dan ook op zoek naar een passend alternatief. Er werden zo na kort beraad fraaie kerstpakketten samengesteld. En niet zo maar standaard kerstpakketten, maar heuse “Sjpetsiejalietete” uit Kerkrade en omgeving. Lokale ondernemers en enkele standhouders van Kerstwereld Rolduc werden benaderd en een goed doel werd gekozen, Caritas045.

Een win-win situatie werd beoogd. En dat is gelukt! Naast het steunen van lokale ondernemers in deze barre tijden wordt nu met de opbrengst via Caritas045 het aanbieden van warme maaltijden aan behoeftige inwoners van Kerkrade ondersteund.

Er werden uiteindelijk ruim 550 pakketten verkocht. Daarnaast werden sponsorgelden ontvangen en alles bij elkaar opgeteld was de organisatie meer dan  tevreden over het behaalde resultaat.

Afgelopen vrijdag mocht een afvaardiging van beide clubs een cheque aanbieden van 3000,- Euro aan deken Nevelstein als vertegenwoordiger van de betreffende kerkelijke werkgroep.

Caritas045 was dolblij met deze financiële injectie. Mede hierdoor blijft het mogelijk om elke donderdag in Kerkrade zo’n 500 maaltijden uit te delen.

Samen aan Tafel.

Op de foto vlnr: Jean Noël, voorzitter Rotary Club Kerkrade, deken Stef Nevelstein namens Caritas 045 en Mark Meijer, districtsgouverneur Round Table Limburg

Kom zondagmiddag naar Rolduc!

Na het concert van het Chèvremonts Mannenkoor zal om 16:00 uur in de Abdijkerk bekend gemaak worden wie van de genomineerden de € 5000 ontvangen.

De genomineerden zijn:

Film Navenant

Film gemaakt door Navenant november 2014

De Kerstwereld Rolduc 2014 is na twee weekenden al een succes, 15% meer bezoekers dan vorig jaar!

Dit betekend dus een succes voor de goede doelen.
Shelterbox en Vluchtelingen werk Parkstad

Beroepscollege Parkstad Limburg
Afdeling Holz ondersteunt Kerstwereld Rolduc

Artikel in Navenant oktober 2014
“een bezinning die geleid heeft tot een samenwerking”
Fred Sochacki

Introductie Kerstwereld 2013
nterview met Hub Linssen